Termin: 4-7 lipca 2018 r.
Miejsce: Ratusz Staromiejski w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35
Cena: 80 zł /osobę
Regulamin: do pobrania
Zapisy poprzez formularz online

Warsztaty tańców polskich (12 godzin)

Prowadzenie: Piotr Zgorzelski i Bogumiła Zgorzelska

4-6 lipca 2018, godz. 10.00-13.00
7 lipca 2018, godz. 11.00-14.00

Warsztaty przewidziane są przede wszystkim dla osób początkujących i średniozaawansowanych, ale na pewno skorzystają z nich i dobrze będą się bawili także bardziej doświadczeni tancerze.

Dzięki warsztatom można będzie zatańczyć dużą część polskich tańców tradycyjnych, zabaw i gier tanecznych, które wykonuje się w korowodach, parach, trójkach oraz większych układach tanecznych, zwłaszcza po okręgu. Opanujemy zasady tańca w metrum nieparzystym – na trzy (rytmy mazurkowe) oraz w metrum parzystym na dwa (rytmy polkowe), tańczenie w parze i w grupie i po kole, wirowanie w układzie otwartym i zamkniętym, oraz stosowanie różnego rodzaju ozdobników tak charakterystycznych dla dawnych niestylizowanych form tańca. Podczas warsztatu będzie można pogłębić wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania polskich tańców ludowych w formach niescenicznych oraz pozyskać materiał taneczny do wykorzystania we własnej pracy.

W zależności od tematu warsztatów uczestnicy poznają m.in. : mazurki/oberki oraz polki w wielu odmianach regionalnych, krakowiaka, chodzonego, wiwata, walczyki, tańce układowe i zabawy taneczne oparte o kroki w/w tańców m.in. Krzyżoka, Dynę, Trojaka, Kontro oraz tańce miejskie. Warsztaty bazują na polskich tańcach tradycyjnych, z takich regionów jak: Kurpie, Lubelskie, Łowickie, Mazowsze, Opoczyńskie, Radomskie, Podkarpacie, Małopolska Suwalskie i Wielkopolska.

Warsztaty śpiewu (12 godzin)

Prowadzenie: Paweł Grochocki

4-6 lipca 2018, godz. 15.00-18.00
7 lipca 2018, godz. 11.00-14.00

zapisz się na warsztat brak wolnych miejsc

Warsztaty śpiewu otwartym głosem – polskie pieśni tradycyjne
Na warsztaty złożą się praca nad prawidłową techniką śpiewu otwartym głosem, naturalną emisją, prawidłową artykulacją i oddechem oraz nad wykonawstwem i ekspresją polskich pieśni tradycyjnych.

Warsztaty śpiewu tradycyjnego przeznaczone są dla wszystkich bez względu na wiek, stopień zaawansowania muzycznego oraz wcześniejsze doświadczenia muzyczne. Oczekuję jednak otwartości, motywacji do pracy (tak podczas zajęć, jak i w czasie wolnym) oraz zaangażowania. W przypadku kobiet wskazane jest posiadanie umiejętności odbioru dźwięku od mężczyzny.

Podstawowym założeniem warsztatów jest „wielość w jedności, jedność w wielości” – pracować zatem będziemy zarówno nad indywidualnym wydobyciem głosu, jak i nad brzmieniem grupy. Oprzemy się na materiałach muzycznych zebranych podczas badań terenowych oraz na nagraniach archiwalnych. Konkretnego doboru repertuaru dokonamy wspólnie podczas zajęć. Próba odnalezienia siebie w sytuacji dźwiękowej i we wspólnocie osób śpiewających oraz nie ilość a jakość będą napędem do wspólnej pracy.

Kontakt: sekretariat@nck.org.pl