CHŁOPCY Z NOWOSZYSZEK

zespół założony przez pasjonatów tradycyjnej muzyki z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Na repertuar grupy składają się melodie taneczne : polki, walce, oberki, fokstroty, krakowiaki – szerzej rozpowszechnione w całej Polsce, ale również bardziej egzotyczne tańce charakterystyczne dla wielokulturowego tygla dawnej Rzeczpospolitej, takie jak kochaneczka, wasadula, kozak. Melodie pochodzą głównie od nieżyjących już skrzypków suwalskich Franciszka Racisa i Mieczysława Pachutko.

Urszula Murawko – cymbały

Adrian Żukowski – harmonia 3-rzędowa

Piotr Fiedorowicz – skrzypce, dudy

Paweł Luto – baraban i bęben obręczowy

www.facebook.com/ChlopcyZNowoszyszek

BILETY I KARNETY