Muzykolog i etnolog, docent na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Prowadził badania na pograniczach polsko-litewsko-białoruskich, w rumuńskiej Bukowinie, w Łatgalii na Łotwie, wśród Polaków na Węgrzech. Nie ogranicza się tylko do badania muzyki ludowej, ale również ją wykonuje. Śpiewa w dwóch litewskim zespole „Visi” oraz polskim „Łałymka”, którego jest kierownikiem. Prywatnie lubi słuchać muzyki (w szczególności od średniowiecza do baroku), chodzić po lesie (wyłącznie sosnowym), zbierać grzyby i piec ciasta.