Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową instytucją kultury województwa pomorskiego, która od ponad dwudziestu pięciu lat zajmuje się upowszechnianiem i promocją kultury oraz współpracą kulturalną z innymi państwami, w szczególności z regionu Morza Bałtyckiego.

NCK organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne (koncerty, spotkania literackie, imprezy filmowe, spektakle, wystawy, warsztaty, konferencje, akcje kulturalne i społeczne) oraz realizuje projekty o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi także działalność wydawniczą oraz aktywnie angażuje się w kreowanie nadbałtyckiej polityki kulturalnej.

Wydarzenia Nadbałtyckiego Centrum Kultury obracają się wokół istotnych, bieżących zagadnień, nierzadko wywołujących emocje i polemikę – dialogu międzykulturowego, stereotypów narodowych, dynamicznych przemian kulturowych i społecznych oraz roli kultury w życiu współczesnego człowieka. Projekty przygotowywane są przez profesjonalny zespół, który zaprasza do współpracy artystów, naukowców i ekspertów oraz organizacje i instytucje krajowe i międzynarodowe.

NCK posiada dwie siedziby – obie zabytkowe. Jedną z nich jest 400-letni Ratusz Staromiejski – jeden z niewielu gdańskich zabytków, ocalałych ze zniszczeń wojennych, a druga to gotycki kościoła św. Jana w Gdańsku, łączący działalność kulturalną z funkcją sakralną.

www | Facebook | Instagram | Youtube | TIK TOK