Bilety i karnety na Festiwal są dostępne poprzez serwis Interticket:
https://dzwiekipolnocy.interticket.pl/

Karnet: 120,00 zł /ulgowy/, 150,00 zł /normalny/
Bilet jednodniowy: 50,00 zł /ulgowy/, 60,00 zł /normalny/

Bilety i karnety ulgowe przysługują uczniom, studentom i emerytom oraz posiadaczom Karty Euro 26 oraz Karty do Kultury.

W związku z ograniczeniami w działalności centrów kultury widownia w Centrum św. Jana liczy obecnie 175 miejsc.

Zakup biletu wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu organizacji imprez w Centrum św. Jana. Prosimy o przybycie na koncerty z wydrukowanym i wypełnionym oświadczeniem.

Każdy widz w momencie zakupu biletu oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną koronawirusem oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Jednocześnie wyraża zgodę na przechowywanie przez InterTicket sp. z o. o. danych osobowych podanych w procesie zakupu biletów i udostępnienie tych danych w razie potrzeby Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.