Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku od dwudziestu lat zajmuje się upowszechnianiem i promocją kultury oraz współpracą kulturalną z innymi państwami, w szczególności krajami basenu Morza Bałtyckiego. Zajmujemy się organizacją wydarzeń kulturalnych, realizujemy projekty artystyczne i naukowe – zarówno te o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, jak i regionalnym.

Jesteśmy samorządową instytucją kultury województwa pomorskiego. Nasza działalność obejmuje cały wachlarz projektów z różnych dziedzin sztuki oraz nauki. Organizujemy imprezy muzyczne, literackie, filmowe, wystawy, warsztaty, akcje kulturalne i społeczne, prowadzimy również działalność wydawniczą. Współtworzymy nadbałtycką politykę kulturalną.

Działamy na rzecz idei tolerancji i dialogu między kulturami świata. To zadanie wydaje nam się szczególnie ważne w kontekście wielokulturowości Europy Bałtyckiej. Wydarzenia, które organizujemy, obracają się wokół ważnych dla nas zagadnień: stereotypów narodowych, problemów sąsiedztwa, korzeni kulturowych Pomorza, pamięci przeszłości, która jest istotnym elementem współczesnej kultury. Nasze projekty przygotowuje profesjonalny zespół, który często zaprasza do współpracy artystów, stowarzyszenia i inne organizacje z kraju i ze świata.

Naszą siedzibą jest 400-letni Ratusz Staromiejski, jeden z niewielu gdańskich zabytków, które ocalały z wojennych zniszczeń. Jego renesansowe wnętrza udostępniliśmy zwiedzającym, odbywają się w nich również wystawy, koncerty, warsztaty dla dzieci, spotkania literackie i konferencje naukowe.

W 2011 otworzyliśmy dla mieszkańców Trójmiasta Centrum św. Jana, mieszczące się w gotyckim kościele św. Jana. W 1995 roku Archidiecezja Gdańska przekazała nam kościół na mocy umowy ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania. Tak staliśmy się gospodarzami kościoła, zarządzamy jego odbudową, tworząc w tym miejscu profesjonalne centrum kultury. W ramach realizacji projektu „Rewaloryzacja i Adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap I” przeprowadziliśmy wiele prac konserwatorskich, rekonstrukcyjnych i adaptacyjnych. Stworzyliśmy unikalne miejsce, łączące funkcję sakralną z działalnością kulturalną – odbywają się tu koncerty, wystawy, spektakle teatralne i widowiska.