warsztaty dp

TANIEC - 4-6 lipca 2018, godz. 10.00-13.00, 7 lipca 2018, godz. 11.00-14.00
ŚPIEW - 4-6 lipca 2018, godz. 15.00-18.00, 7 lipca 2018, godz. 11.00-14.00

Pytania mają charakter orientacyjny, a dzięki nim lepiej dostosujemy zajęcia do Twoich potrzeb i możliwości.

1. Administratorem danych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, tel. 58 301 10 51, e-mail: sekretariat@nck.org.pl (zwane dalej „NCK”).

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. Pozyskane dane są wykorzystywane wyłączne na potrzeby realizacji niniejszego projektu.

4. Dane będą przechowywane przez czas realizacji projektu lub do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych Uczestnika.

5. Dane mogą być przekazane instytucjom współpracującym z NCK w ramach projektu.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Powyższe mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych korespondencyjnie, telefonicznie lub mailowo.

7. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w sposób określony w pkt. 6.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

10. W wypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych dokonuje się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wysłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki regulaminu warsztatów oraz przetwarzanie danych osobowych.