Śpiewaczka i skrzypaczka. Prowadzi badania poświęcone gatunkom i stylom wykonawczym śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową na temat polskich pieśni tradycyjnych oraz muzyki instrumentalnej z Małopolski Północnej i Lubelszczyzny. Jest autorką projektów edukacyjnych i artystycznych poświęconych przekazywaniu, rekonstrukcji i popularyzacji polskiej muzyki tradycyjnej oraz kuratorką koncertów, wystaw i innych wydarzeń. Od 2017 r. prowadzi badania nad tożsamością kulturową i przemianami tradycji muzycznych w warunkach trudnych realiów historycznych (powojenne migracje i przesiedlenia ludności).

Uczennica skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych (w latach 2000 -13). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014, 2018). Miłośniczka dawnego wiejskiego śpiewu weselnego, w którym nie ma miejsca na śpiewanie „półgębkiem” – uczy się tego od wiejskich śpiewaczek w Polsce, na Ukrainie i Białorusi od 1999 r. Członkini zespołów i projektów muzycznych: Tęgie Chłopy, Z Lasu, Warszawa Wschodnia, Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, Boygn Trio, Bujne Ziele, PoMore TanzOrkiestra.

www.tegiechlopy.pl/o-nas/ewa-grochowska