BASTARDA (POL)

zespół powołany do życia przez Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Grupa wydawniczo i środowiskowo związana z wytwórnią Lado ABC. Artyści podejmują odważną próbę reinterpretacji muzyki dawnej oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka dźwiękowego. Kilkusetletnie śpiewy chorałowe, motety, litanie rozbijają się niejednokrotnie na małe odcinki, stale zmieniający się kontrapunkt wczesnej polifonii imploduje w minimalizm.

Muzycy – improwizując wokół archaicznych melodii, komponując i aranżując na ich podstawie zupełnie nowe utwory – budują pomost łączący odległe w czasie muzyczne światy, docierają do ich uniwersalnego, duchowego wymiaru. Muzyka Bastardy to współczesna, oryginalna i bardzo osobista wypowiedź wsparta na bogatych tradycjach muzycznych.

Bastarda ma w repertuarze trzy płyty: „Promitat eterno”, podejmujące wątki muzyki średniowiecznej Piotra Wilhelmiego z Grudziądza (1392 – ok. 1480), „Ars moriendi”, poświęconej tematowi śmierci oraz ceremonii pogrzebowej oraz „Nigunim” – album poświęcony mistycznym pieśniom chasydzkim z XVIII i XIX wieku.

Paweł Szamburski – klarnet

Michał Górczyński – klarnet basowy

Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela

www.bastardatrio.com

www.facebook.com/bastardatrio